CUMHURİYET'İN 100. YILINDA KENT VE MİMARLIK: DOCOMOMO_TÜRKİYE POSTER SUNUŞLARI 2004-2022 BURSA ENVANTERİ

18 Ekim 2023 günü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bursa'da Kent ve Mimarlık: Genç Araştırmacılar Ulusal Sempozyumu" kapsamında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kent ve Mimarlık: Docomomo Türkiye Poster Sunuşları 2004-2022 Bursa Envanteri" başlıklı bir sergi düzenlenecektir.
Bu sergi, 2004-2022 yılları arasında düzenlenmiş olan docomomo_Türkiye Poster Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları etkinlik envanterindeki tüm Bursa yapılarını içermektedir. Bu serginin amacı, Bursa'nın modern mimarlık mirasına ilişkin bugün mevcut olan ve olmayan yapıları içeren bir envanter çalışması sunmanın ötesinde kentin henüz kaybedilmemiş mirasına dikkat çekmek ve gelecekte var olan potansiyelin değerlendirilebilmesi için bir kamuoyu oluşturmaktır.