Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI | 2020 çevrimiçi

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile, var olan literatürün sınırlarını aşarak modern mimarlığın daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacak geniş kapsamlı ve katılımlı bir belgeleme çalışmasını başlatmayı hedeflemiştir. Her yıl farklı bir ilde ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Poster Sunuşları’nın COVID-19 nedeniyle ertelenen on altıncısı 25-26 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların, 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yapı grubu/yerleşim veya iç mekânları tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

Sorularınızı postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine iletebilirsiniz.Bilim ve Düzenleme Kurulu

T. Elvan ALTAN, DOCOMOMO_Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, DOCOMOMO_Türkiye Sekreter Üye
Ebru OMAY POLAT, DOCOMOMO_Türkiye Eş-Başkanı
Yıldız SALMAN, DOCOMOMO_Türkiye Eş-Başkanı

Yardımcılar

Ceyda BAŞARAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlke ALATLI, DOCOMOMO_Türkiye Sekreteryası
M. Aygün AŞIK, DOCOMOMO_Türkiye Sekreteryası
Ayşen ÇERŞİL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Zeren ÖNSEL ATALA, DOCOMOMO_Türkiye Sekreteryası
Şeyda ŞEN, DOCOMOMO_Türkiye SekreteryasıÖzet kitapçığı için tıklayınız.