Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVIII 2022 çevrimiçi

25-26 Kasım 2022 / çevrimiçi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle

ÇAĞRI

docomomo_türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile, var olan literatürün sınırlarını aşarak modern mimarlığın daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacak geniş kapsamlı ve katılımlı bir belgeleme çalışmasını başlatmayı hedeflemiştir. Her yıl farklı bir ilde ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Poster Sunuşları’nın on sekizincisi 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların, 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı, yapı grubu veya yerleşimleri tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile docomomo_tr girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.


KATILIM KOŞULLARI VE SÜRECİ

Başvurular en geç 31 Ekim 2022 gece yarısına kadar yapılmalıdır.

Başvuru dokümanları postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilecektir.

Başvuru, aşağıdaki bağlantıda verilen örneğe göre ‘Tanıtım Formu’nun (word formatında) doldurulması ile tamamlanacaktır. Formda yapıya/yerleşime ilişkin ulaşılabilen özgün görsel ve yazılı belgeler yer almalı ve ayrıca yapıyı/yerleşimi tanıtacak nitelikte özgün ya da güncel bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff  dosyası) iletilmelidir.

Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.

Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye docomomo_tr web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar docomomo_tr Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yerleşimlere ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

Başvurularının kabul edildiği 7 Kasım 2022 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

Kabul edilen her konu için basılacak özet kitabında yer alacak ‘Özet’ metninin aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre hazırlanarak 14 Kasım 2022 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Etkinlik boyunca web sayfasında sergilenmek üzere, kabul edilen her yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi görsel ve yazılı belgelerle tanıtan A1 boyutlu ‘Poster’in aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre pdf ve/veya psd olarak hazırlanması ve 21 Kasım 2022 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Katılımcıların, etkinlikte, çalıştıkları yapı/yapı grubu/yerleşimden birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş hazırlamaları, sunuş dosyalarını (ppt formatında) ve kayıtlarını 23 Kasım 2022 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte sunmaları beklenmektedir.

Etkinlikte sunuşu yapılan posterlerin tüm yazarlarına katılım belgesi verilecektir. Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, docomomo_tr web sitesinde yayınlanacak güncellenmiş özet kitabından çıkarılacak ve bu çalışmalara “sunulan yapılar” listesinde yer verilmeyecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tanıtım formlarının teslimi: 31 Ekim 2022
Kabul edilen başvuruların duyurulması: 7 Kasım 2022
Özetlerin gönderilmesi: 14 Kasım 2022
Posterlerin gönderilmesi: 21 Kasım 2022
Sunuş dosyaları ve kayıtların gönderilmesi: 23 Kasım 2022
Etkinlik: 25-26 Kasım 2022

Düzenleme Kurulu
T. Elvan ALTAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Nezih R. AYSEL, MSGSÜ
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Burcu Selcen COŞKUN, MSGSÜ
Ebru OMAY POLAT, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Ebru ÖZEKE TÖKMECİ, MSGSÜ
Yıldız SALMAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu

Bilim Kurulu
T. Elvan ALTAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Nezih R. AYSEL, MSGSÜ
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Elvan ERKMEN, MSGSÜ
Ebru OMAY POLAT, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Ebru ÖZEKE TÖKMECİ, MSGSÜ
Yıldız SALMAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu

Yardımcılar
İlke ALATLI, docomomo_tr Sekretaryası / MSGSÜ
Görkem ARSLAN KILINÇ, MSGSÜ
M. Aygün AŞIK, docomomo_tr Sekretaryası
Betülnur HÜLAGÜ, MSGSÜ
Fırat KAYA, MSGSÜ
Şeyma KOCADAĞISTAN, MSGSÜ
Zeren ÖNSEL ATALA, docomomo_tr Sekretaryası
Şeyda ŞEN, docomomo_tr Sekretaryası
Sinan TARAKÇIOĞLU, MSGSÜ

Sorularınızı postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine iletebilirsiniz.


Etkinlik programı için tıklayınız.Özet kitabı için tıklayınız.Etkinlik kayıtları için docomomo_türkiye YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.